Скачать карту
Карта 001m--l47

Уменьшенное изображение:
Уменьшенное изображение Карта 001m--l47
Образец детализации:
Образец детализации Карта 001m--l47
НазваниеКарта 001m--l47
КатегорияТопокарты Генштаб (весь мир)
Масштаб 1:1000000 в 1 см 10 км
Годне определено
Ширина3923
Высота3678
Размер файла 5.9 Мб
Привязка Привязка для OziExplorer
НаполнениеГенштаб
Координатная сетка
Топография
СтраныМонголия
ЯзыкРусский

Комментарии

2018-03-26 06:41:09
2017-11-13 09:43:33
bla
2017-09-14 12:42:02
ujh
2017-09-10 12:54:34
nice
2016-05-08 10:22:17
mongolia
2016-02-15 12:02:28
2015-12-24 15:11:29
hi
2015-11-17 10:25:37
2015-11-04 08:01:47
2015-09-02 11:25:20
2014-07-31 06:00:08
thanks
Перед вами карта, которая показывает территорию Монголии.Присутствует город Баянхонгор. На этой карте обозначен Цэцэрлэг. Вы найдёте тут Юмиин Йиса. Показан Яаруугиин Урее. Вы найдёте тут Унеен-Ус. На этой карте обозначен Улаан Тологоын Йиса. Показан Улаан Чулуутайн Ортоо. Присутствует Уйигиин Талаиин Дуганг. Присутствует Тумен. Присутствует Цорйиин Урее. Вы найдёте тут Цецеренгиин Дуганг. Показан Цагаан-Уул. Вы найдёте тут Тогоригиин Урее. Вы найдёте тут Тергетиин Байшинг. На этой карте обозначен Тегшин Байантайн Урее. Присутствует Теелиин Дуганг. Присутствует Таряании Йиса.

Другие карты этого места:

Карта 001m--k48
Карта 001m--l48
Карта 001m--m46
Карта 001m--m47
Карта 001m--m48
Карта американской армии txu-oclc-6654394-nk-46-3rd-ed
Карта американской армии txu-oclc-6654394-nk-47-1st-ed
Карта американской армии txu-oclc-6654394-nk-48-1st-ed
Карта американской армии txu-oclc-6654394-nl-46-1st-ed
Карта американской армии txu-oclc-6654394-nl-47-1st-ed
Карта американской армии txu-oclc-6654394-nl-48-2nd-ed
Карта американской армии txu-oclc-6654394-nm-46-1st-ed
Карта американской армии txu-oclc-6654394-nm-47-1st-ed
Карта американской армии txu-oclc-6654394-nm-48-2nd-ed
Карта 500k--k46-2
Карта 500k--k47-1
Карта 500k--k47-2
Карта 500k--k48-1
Карта 500k--l46-2
Населённые пункты:
Баянхонгор (23234 чел.)
Цэцэрлэг (5876 чел.)
Юмиин Йиса
Яаруугиин Урее
Унеен-Ус
Улаан Тологоын Йиса
Улаан Чулуутайн Ортоо
Уйигиин Талаиин Дуганг
Тумен
Цорйиин Урее
Цецеренгиин Дуганг
Цагаан-Уул
Тогоригиин Урее
Тергетиин Байшинг
Тегшин Байантайн Урее
Теелиин Дуганг
Таряании Йиса
Сумеиин Иид
Сугаытайн Булаг
Сантайн Урее
Сангиин Далайн Урее
Сангиин Далай Урее
Салгар
Оргон Ширигиин Урее
Олон Булагиин Байшинг
Олдзеытеын Оршоо
Олдзеыте Булагиин Иид
Огоомор
Ноён Гангай Ашан
Нариин Гичигенеиин Дуганг
Наран
Нарабанчинии Урее
Намалдзаагиин Дуганг
Муренгиин Урее
Мандалиин Йиса
Йиргалантайн Дацанг
Хурхурогиин Хуре
Онгориин Урее
Гаяагиин Байшинг
Гара Усании Урее
Гамба Гегеении Урее
Галтариин Урее
Гадатайн Урее
Гуулин
Голиин Урее
Дзуун Йиса
Дзауы
Дуутайн Урее
Доодо Томорто Урее
Даши Галдан Йиса
Дара Ееиин Йиса
Дара Ееиин Йиса
Чоыиин Йиса
Буянт
Булении Урее
Боро
Билуутеын Голиин Иид
Байцаиин Урее
Байдраг
Байдарагиин Урее
Байан Онгориин
Байан Бууралиин Урее
Байанбурд
Амар Буянтайн Урее
Агита Урее
Улгеы Галдзан Урее
Туыин Голиин Урее
Тушаалта Иид
Цогто Гаыргании Дуганг
Ценер
Цагаан Тологоы
Томориин Багиин Дуганг
Тайгар
Шибиртеын Дуганг
Шацаиин Дуганг
Паалан Теригуунии Дуганг
Ортоогиин Дуганг
Ноён Утагтайн Иид
Мандал
Ламгаы Теригуунии Дуганг
Ламаиин Урал
Ламаиин Гегеении Урее
Яргалант
Уйиртайн Суме
Ошоогиин Буланг
Гурван-Тес
Дзуун Модонии Дуганг
Дзасариин Байшинг
Доынор Тергуунии Дуганг
Дайаан Иид
Дарган Гуунии Урее
Буридении Иид
Буридении Дуганг
Бургаасатайн Иид
Бугат
Беесеиин Иид
Байан-Уул
Байантеег
Байан Обориин Оршоо
Байан Дзурие Сума
Багиин Дуганг
Улиастай
Алтай
Баянхонгор
Цагаан-Олом
Цагаанчулуут
Тайган
Талшанд
Таилт
Ширее
Сангийн Далай
Яргалант
Яргалант
Унт
Оевийн Ам
Галиун
Дзалаа
Дзаг
Дзадгай
Делгерморон
Буянт
Буянт
Булган
Байансайр
Байанбулаг
Байанбулаг
Балгатай
Алдар
Улаан-Уул
Цагаан-Овоо
Таванбулаг
Оргон
Яргалант
Яргалант
Ориулт
Байан Уула Суму
Обурд
Гатансуудал
Ерденецогт
Дзааношуу
Булагийн Денй
Боди
Байаношуу
Алтан-ОвооРельеф:
И Богд Уул (3504 m)
Бурган Буудай Уул (3336 m)
Мянган Ямаат (3311 m)
Байан Цагаан Уул (3233 m)
Гара Чулуутайн Салаата Уула (3180 m)
Дабаании Босого Уула (3174 m)
Уягта Уула (3152 m)
Дулаан Гаырган Уул (3076 m)
Гер Асагании Уула (3052 m)
Ерет Гаырган Уул (3037 m)
Елесетеын Нуруу (2989 m)
Отгон Тенгер Уул (2947 m)
Байан Ондор Овоо Уул (2936 m)
Унта Ямаатайн Дабаа (2896 m)
Сеп Уул (2883 m)
Лебедева Уул (2870 m)
Мандал Уула (2856 m)
Дулаан Гар Уул (2854 m)
Сер Уул (2851 m)
Гичгенийн Нуруу (2820 m)
Мосото Енгер Уула (2802 m)
Ангаргаы Уул (2783 m)
Олчотоын Дабаа (2769 m)
Асагатайн Уула (2747 m)
Дзамтайн Дабаа (2738 m)
Суметеын Цацал Уула (2731 m)
Цецен Уул (2727 m)
Тайширин Уул (2704 m)
Иргантайн Дабаа (2692 m)
Богдо Уула (2685 m)
Суварга Гаырган Уул (2657 m)
Тонгорогиин Дабаа (2633 m)
Елбегиин Дабаа (2621 m)
Йиран-Богд Уул (2557 m)
Бага Богд Уул (2531 m)
Егийн Даваа (2525 m)
Барангиин Дабаа (2522 m)
Гурван Богд Уул (2503 m)
Ганцин Даваа (2452 m)
Пунциг-Овоо Уул (2441 m)
Алагиин Уула (2439 m)
Гар Адзрага Уул (2439 m)
Ноён Уул (2436 m)
Багар Уула (2436 m)
Таряту Уул (2434 m)
Гарата Уула (2432 m)
Гар Аргалант Уул (2418 m)
Дош Толгоы Уул (2403 m)
Дотийн Даваа (2390 m)
Могоын Дабаа (2387 m)
Дзуун Арца Уула (2359 m)
Дулаан Богд Уул (2348 m)
Суврага Гаырган (2321 m)
Шандании Еин Булаг (2315 m)
Гангайн Омно Тегш Ондорлог (2294 m)
Адаг Ширдег Сайр (2279 m)
Байан-Арик Уул (2271 m)
Думда Уула (2265 m)
Гангайн Нуруу (2248 m)
Телиин Дабаа (2241 m)
Гар Удзиур Уул (2209 m)
Дел Гаырган Уула (2205 m)
Оиг Уул (2193 m)
Байан Дзурие Уула (2173 m)
Йинст Уул (2168 m)
Ошиг Уул (2164 m)
Гатан Гаырган (2162 m)
Гови Алтайн Нуруу (2072 m)
Цовгал Уул (2061 m)
Байан Ондор Нуруу (2024 m)
Оымор Уула (2010 m)
Тевш Уул (1965 m)
Олдзийт Уул (1963 m)
Йе Байан Уула (1958 m)
Сарта Уул (1955 m)
Мт. Хуитен (1945 m)
Утур-Дзурган Ондий (1894 m)
Юемт Уул (1878 m)
Таилта Ондор Уула (1867 m)
Богд Голин Елс (1835 m)
Нарийн Гар Уул (1822 m)
Монгол Алтайн Нуруу (1820 m)
И-Байан Уул (1810 m)
Могоын Теег (1772 m)
Оо Делиин Шобон Уула (1765 m)
Тумин Оолоы (1728 m)
Улаан Гаан Уул (1705 m)
Улаан Удзууриин Уула (1703 m)
Нарийн Гар Уул (1693 m)
Тайгар Чулуу (1631 m)
Боро Гаырган Уула (1591 m)
Бургаасании Улаан Уула (1566 m)
Гар Тологоы Уул (1563 m)
Едренгийн Нуруу (1545 m)
Сомон Гаырган Уул (1478 m)
Дзахуы-Дзармангийн Гови (1450 m)
Галдзан Уца Уула (1448 m)
Нууруудин Ондий (1422 m)
Орог Нуурин Елс (1336 m)
Талаиин Шобогор Уула (1302 m)
Бегерийн Отгор (1281 m)
Ценер Оолоы (1275 m)
Дотийн Тоырмин Елс (1269 m)
Белеиин Оолоы (1266 m)
Алтайн Омно Гови (1168 m)
Легийн Оолоы (1119 m)
Бугата Уула (1005 m)Гидрография:
Ногоон Нуур
Утаг Нуур
О Нуур
О Нуур
Дзауы Нуур
Буур Нуур
Боонцагаан Нуур
Бегер Нуур
Байан Цагаан Нуур
Байан Санг Нуур
Таацин Цагаан Нуур
Ширеетеын Нуур
Орог Нуур
Ологоы Нуур
Олболйин Нуур
Озеро Хухе Нур
Адгийн Цагаан Нуур
Ялата Булаг
Урт Булаг
Толиин Гол
Сугаытайн Булаг
Шандании Еин Булаг
Одон Булаг
Ноён Гол
Майган Булаг
Отол Уса Булаг
Гуута Булаг
Родник Цзолен Сучжи
Думда Цаир Булаг
Думда Цаир Булаг
Байшинтайн Дзадагай
Байан Обориин Булаг
Байан Булаг
Цаир Булаг
Ширген Булаг
Шаргалюутин Рашаан
Родник Уртуин Булак
Отол Ус
Дзодо Булаг
Яругиин Гол
Яруугийн Гол
Цагаан Гол
Тогориг Гол
Шуустин Гол
Шурагиин Гол
Ширеегийн Гол
Шар Ус Гол
Сагсай Гол
Олдзийтийн Гол
Олботу Гол
Гар Ус Гол
Гандзалиин Гол
Гегеетеын Гол
Гашуутайн Гол
Гашуни Гол
Дзаг Гол
Дзагасатай Гол
Буянт Гол
Байдраг Гол
Урд Тамир Гол
Улиастай Гол
Туын Гол
Цагаан Гол
Цагаан Боргас Гол
Теелийн Гол
Таацин Гол
Шаргалюутин Гол
Нариин Гол
Легийн Гол
Оыт Тамир Гол
Бурдин Гол
Нориин-Булагиин Сайр
Улстын Гол
Шудз Булаг Сайр
Буилсун Дзадагай Сайр
Уур Удаг
Удзуур Уса Удаг
Цебденгиин Удаг
Цагаан Дересении Удаг
Тоыримиин Удаг
Талаиин Удаг
Сууйиин Удаг
Шалаиин Удаг
Сайриин Удаг
Сайн Удаг
Номортеын Удаг
Нарыин Удаг
Нариин Удаг
Йирелтеын Удаг
Яриин Гун Удаг
Уйир Гараиин Удаг
Отолиин Гуун Удаг
Оолоын Удаг
Обоото Удаг
Гара Нудетеын Удаг
Габиин Удаг
Гурбан Субита Удаг
Гурбан Удаг
Гундзетеын Удаг
Ганца Модо Удаг
Енгериин Удаг
Дзулгетеын Удаг
Дзамиин Удаг
Дзамиин Удаг
Долоонии Удаг
Деберее Удаг
Дагата Удаг
Босогиин Удаг
Улаан Уушии Удаг
Тонт Удаг
Темеении Уса Удаг
Татаал Удаг
Шара Нуден Удаг
Оёдол Удаг
Уысен Гаяа Удаг
Отол Уса Удаг
Гацар Усании Удаг
Гара Нудении Удаг
Гара Нудении Удаг
Габчиг Удаг
Ердени Тологоын Удаг
Дзургаан Удаг
Дутуу Удаг
Буылесфийн Удаг
Бумба Сайриин Удаг