Скачать карту
Карта американской армии лист txu-oclc-21752461-na47-7

Уменьшенное изображение:
Уменьшенное изображение Карта американской армии лист txu-oclc-21752461-na47-7
Образец детализации:
Образец детализации Карта американской армии лист txu-oclc-21752461-na47-7
НазваниеКарта американской армии лист txu-oclc-21752461-na47-7
КатегорияТопокарты армии США (весь мир)
Масштаб 1:250000 в 1 см 2.5 км
Год1955
Ширина5000
Высота3791
Размер файла 4.9 Мб
НаполнениеКоординатная сетка
Топография
СтраныИндонезия
Малайзия
ЯзыкАнглийский
Эта карта содержит территорию Индонезии, Малайзии.Показан город Пематангсиантар. Вы найдёте тут город Танюнгбалаи. Показан город Кисаран. На этой карте обозначен город Рантаупрапат. Показан город Бандар. Вы найдёте тут Улакмедам. Вы найдёте тут Тутупан Долок. Вы найдёте тут Тумуондолок. На этой карте обозначен Тига Долок. Показан Терусандаек. На этой карте обозначен Терусан. Показан Телукпулаилуар. На этой карте обозначен Телукпулаидалем. Показан Таратак. Присутствует Тапуснабола. Присутствует Танюнг Пасир. Вы найдёте тут Тангга Дуа.

Другие карты этого места:

Карта американской армии лист txu-oclc-21752461-na47-10
Карта американской армии лист txu-oclc-21752461-na47-11
Карта американской армии лист txu-oclc-21752461-na47-12
Карта американской армии лист txu-oclc-21752461-na47-2
Карта американской армии лист txu-oclc-21752461-na47-3
Карта американской армии лист txu-oclc-21752461-na47-6
Карта американской армии лист txu-oclc-21752461-na47-8
Карта 200k--a47-09
Карта 200k--a47-10
Карта 200k--a47-11
Карта 200k--a47-15
Карта 200k--a47-16
Карта 200k--a47-17
Карта 200k--a47-21
Карта 200k--a47-22
Карта 200k--a47-23
Населённые пункты:
Пематангсиантар (209614 чел.)
Танюнгбалаи (142506 чел.)
Кисаран (129911 чел.)
Рантаупрапат (103009 чел.)
Бандар (31442 чел.)
Улакмедам
Тутупан Долок
Тумуондолок
Тига Долок
Терусандаек
Терусан
Телукпулаилуар
Телукпулаидалем
Таратак
Тапуснабола
Танюнг Пасир
Тангга Дуа
Талунсинуил
Сунгаипасир-Бесар
Сунгаибеластана
Сунгаибару
Сукаяди
Сополонгат-Яе
Ситоттот
Ситоранг Сату
Ситонггитонгги
Ситиотио
Ситарунди
Кампунг Сирегар Аек Налас
Сипаутар
Сингасана
Симпангтига
Симпанг Кават
Симанампанг
Силауболон
Сиуламбу
Сигала
Сибаланга
Сианюр
Серибудолок
Сентанг
Сарула
Ромбисан
Пулурая
Перапатянйи
Порсеа
Полдунг-Яе
Пинголтоба
Персембаган
Пербаунган
Пематангтанаява
Пеарая
Пасирбиданг
Парсобуран
Пармонанган
Парундалиан
Пангуруран
Пангкаланлунанг
Пангарибуан
Пандуаан
Пагаргунунг
Падангнабиданг
Паданггалабан
Паданг
Онантунгка
Нассау
Милано
Мербау
Матио
Масии
Масии
Мариадолок
Лумбан Лобу
Лумбангюлу
Банярдолок
Лобутуа
Лубукдалем
Ледунг
Ланцанг
Лагуботи
Куо
Куалалама
Япаданг
Янйи
Утасалем
Утаутанг
Утабосар
Уёран-Яе
Гунунг Мелайу
Гонтингсага
Гарога
Гариангкопи
Галугур
Долокмаява
Буреа
Бунту Сиалтонг
Булугаурцина
Бонан Долок
Бату Пертанда
Бануалуу
Бангун Сорданг
Бандар Пулау
Бандарпасирмандогаи
Бандарманис
Бандардуриан
Балиге
Баёнгга
Андорсоит
Андианбая
Аеритам
Аекунсим
Аекпаунг
Аек Куасан
Адиантороп
Тотолан
Телуктелагатагонанг
Телукпанйи
Танюнгменгедар
Сунгаитенга
Сунгаитампанг
Сунгаисиандам
Сунгаисиакап
Сунгаипантаипукат
Сунгаилурус
Сунгаидаун
Сунгаиаорас
Симендуланг
Явияви
Сенна
Селат-Бесар
Селат-Бесар
Пинтасансиломбин
Пинтасан-Илир
Панипаган
Пангкатан
Нипапанянг
Негерилама
Мербаутеюнгкат
Лабуганбилик
Лабуганбату
Куаламербау
Кампунграя
Кампунгмесйид
Кампунгмелайу
Гаямати
Гаямати
Берембанг
Баганситуканг
Баганпеюдиан
Баганцина
Кампонг Ток Я
Беромбанг
Аекгорат
Долок Сарибу
Парсуниан
Аекнатолу
Сибабиат
Лумбанпеа
Сионггангдолок
Сионггангбагасан
Сосоргинянг
Сосорамбар
Лумбанлинтанг
Утарая
Паремдеан
Сиболабату
Сосорсаба Сату
Утанамара
Лумбан Бутар-Бутар
Ситумурун
Сиарсам
Ута Сигорданг
Лумбанбарингин
Лумбантор
Гатинггиан
Сиаекаек
Бинаогалом
Лумбанрамбинг
Лабусиарсик
Сосорпарситамбаган
Пулопуто
Агалон
Гопгопан
Саитниута
Лумбан Ситорус
Сопопагот
Бунту Мариа
Гамунинг
Лумбангорат
Лумбандолок
Пеалимут
Лумбанпаданг
Лумбан Гамбири
Лумбанкаранган
Утагаул
Пулогинтинг
Лумбан Линтонг
Лаполинтонг
Лумбанбинаога Дуа
Банярбату
Саруматингги
Лумбан Тонга-Тонга
Синабулан
Янгга
Лумбангинянг
Сосортампа
Сибаруанг
Янггадолок
Лумбанолбунг
Утабагасан
Сосорпаримананган
Лумбанюлу Сату
Баняртонгатонга
Лумбанбинанга
Лумбансинага
Сосорпангкалан
Сосорамбар
Сосорталпе
Лумбандолок
Сосорлинтонг
Сиганге-Банге
Пеагаул
Амборганг
Силаубосар Сату
Силаубосар Дуа
Ямуаннаули
Тунгсилабе
Аик Бонтар
Симангандиун
Уталамбанг
Бонггунг
Сиианг
Понгкатан Дуа
Утаюлу
Лумбанпеа
Лумбанталун
Пардинггаран
Лумбанюлу Дуа
Бонандолок
Сосорсимариндаган
Пинтуолоан
Долок Лобу Нусаманггар
Лумбантар Дуа
Сосорсаба Тига
Сосорсаба
Сосортомпак
Туипангбагасан
Лумбаниор Сату
Панабианри
Лумбанполиа
Сосоргаду
Тулпангдолок
Лобу Сонакбаоасан
Лобусонактонгатонга
Лобу Сонак Таруан
Лумбансимангамбит
Лумбан Гамбири
Сосорриит
Лумбанробеан
Сосорбинанга
Болток Ниута
Лумбанюнгюнган
Понгкалан Сату
Лумбантагуру
Сосорсидупанг
Сираитолбунг
Сосорлинтонг
Пасаронан
Гампир
Нагори Сингкам
Гала Гала
Тумуан Олбунг
Салабат
Аекталун
Тумуонкалбунгтига
Аекгорак
Сампуран
Парсуниан
Карбане
Голаттинданг
Тумуондолок
Лумбан Гинянг
Лумбанбату
Маранти Сату
Ятитуг
Утабагасан Сату
Юмабулу
Сидемпуан Дуа
Лумбантонга
Утеболон
Ситаоан
Бонабондар
Лумбантонгатонга
Пербуттатан Дуа
Лумбанранг
Напултак
Ронданг
Пандудуан
Сапатор
Пондок Дуа
Блок Делапан
Блок Сембилан
Блок Дуа
Симпанг Тига
Бату Делапан
Басампуран Дуа
Пинангратус Сату
Сиалангоман Дуа
Маригат Тига
Маригат Дуа
Маригат Сату
Пондок Маганда Дуа
Пондок Делапан
Пондок Емпат
Пондок Лима
Серибуява Сату
Серибуява Дуа
Серибуява Тига
Серибуява Емпат
Долокмарсауран Сату
Долокмарсауран Дуа
Блок Сепулу
Талункернас
Пондок Маригатларас Дуа
Лима
Кампунг Бату Делапан
Кампунг Бату Тига
Бату Лима
Кампунг Батуафделинг Тую
Блок Сембилан
Пагарява Сату
Блок Сепулу
Пагарява Дуа
Афделинг Сепулу
Цинтадамаи Емпат
Кампунг Блок Сембилан
Тонггабату Сату
Афделинг Емпат
Тонггабату Дуа
Силобосар Дуа
Бангун Тигабелас
Афделинг Дуа/тига
Пондок Ямби Сембилан
Афделинг Емпат
Цинтадамаи Тига
Цинтадамаи Сату/дуа
Сиалангоман Сату
Пондок Афделинг Себелас
Рантау Сату
Рантау Дуа
Афделинг Тую
Умбан Дуа
Негерибайу Сату
Негерибайу Дуа
Негерибайу Тига
Негерибайу Емпат
Афделинг Сембилан
Афделинг Сепулу
Дипармаява
Балая
Малопот
Силаугариаган
Бандар
Бонгбонганурат
Тимбанггалунг
Чристен
Гургур Дуа
Банярнаор Тига
Бондар
Янгирлето
Маникрамбу
Босар
Бесармедолок
Нага
Бонгбонганнаболон
Паниаси
Бандярнаор Сату
Силаугатаран
Маникбайу
Мератти
Гойингбосор
Гатарандолок
Удюнгдолок
Танюнгмерая
Негеридолок
Утапангаракса
Батудёренг
Бунтуулуантига
Бунтуулуандуа
Пантоанутабаю Сату
Гунунгмерлаван Сату
Гунунгмерлаван Дуа
Долокмерлаван
Гунунгбосар
Мерубун
Юмадолок
Явадолок
Тонгамалигас
Мабуи
Сиандораси
Маригаттонггуран
Силаумендява
Лубук
Бунтусиантар Сату
Тонггуронсибебе Сату
Утабайубидинг Сату
Утабайубидинг Дуа
Лигас Сату
Пагарява
Куаласава
Паномбеанпассур
Паномбеан Тига
Бунтумаорас
Бунтудипар
Танюнгсорба
Банбан Сату
Банбан Дуа
Багатпулуан
Готингсилаугоман
Перменанган
Маригатбайу Тига
Сомбаута
Урунгбайу
Явабайу
Талун Кондот Лама
Кампунг Гурилла
Парсаоран
Парбепси
Пондок Бакапул
Кампунг Бакапул
Кампунг Писангкипас
Сибатубату
Пондок Ямбе
Кампунг Симболон
Тенгко
Пондок Батас
Симарито
Пондок Батутига
Пасар Бару
Тиртореё
Нагаута
Сипинггол Пинггол
Негерибосар
Симпанг Дуа
Лумбан Гамбири
Панеи Тоба
Пематангпанеи
Симпанг Панеи
Ба Рукси
Кабунтес
Силагуан
Гургур
Сианюр
Тамбунан
Банярнаор
Бомбонган
Ба Кора
Симаримбун
Симпанг Симаримбун
Ба Лиран
Кампунг Ягунг
Пенамбеан
Кампунг Сосор
Пондок Маласиа
Пинанг
Муалгоит
Ба Сампуран
Силалаи
Турунан
Пагарбату
Симпанг Бабиронгулу
Силампуянг
Лумбанг Соба
Лумбансибоот
Сибунтуон
Лумбанолбунг
Перлуасан
Тига Балата
Панцурнапиту
Пондок Лавас
Долок Мерлаван
Сирегар
Сукамуля
Пеменанган
Сибунга-Бунга
Перлембуан
Пангкалан Бунту
Сибарани
Пердамуан
Симпанг Емпат Пангкаланбунту
Пасар Бару
Синтанаули
Серибулаван
Парик Ганянг
Батурото
Бакуотпулауан
Сулим
Бандар Долок
Сиаласан
Утатонга
Сиобон
Уба Бару
Симпангкават
Маригат
Баванг Пану
Лумбанри
Силобе
Гунунгмариа
Симпанг Персаоран
Ланданг Ямбу
Симпанг Лимапулу
Нагагаян
Пематанг
Патал
Силимапулу
Силобарус
Сигаранянг
Унтегау
Кампунг Кристен
Маригат Ута
Кампунг Мелайу
Нагасипингган
Нага Тонгатонга
Букит Мартоба
Мартоба
Перампасан
Карангсари
Мартоба
Кампунг Сетиа
Рамбумера
Мартоба
Сиопат Суу
Кампунг Бартан
Кампунг Таладан
Пинтубоси
Тамуан
Кебон Сайур
Пердамаиан
Аек Наута
Нагаута
Маригат Падангматингги
Самосир
Ута Багасан
Сукаселамат
Кампунг Гунунг
Кампунг Писанг
Сукамулиа
Тамбак Пулопуло
Маригат
Маригат
Пондок Пете Сидоуади
Герактани
Пондок Уюнг Рая
Пондок Афделинг Маригат Улу
Карангкери
Утабагасан
Пондок Сиуюнг Рая
Бонгкаран
Пондок Утабайу
Уюнг Бундар
Долокнаули
Бунтугунунг
Гайинг
Гайингтоба
Паноне
Катаранбайу
Серибуява
Тамиандолок
Лумбан Горат
Силои
Галопот
Долок Марсауран
Парломбуан
Лагуботи
Маригат Раятомбак
Маригат Рая
Сигаол
Лумбан Юлу
Ба Кисат
Парсаоран
Маригат Сионгганг
Кампунг Тенга
Негеридолок
Сибурна
Лумбанпеа
Долок Сегала
Сегала
Матааир
Маригат Тонга
Ситондик
Сириаан
Сиёринг
Маригат Бару
Пондок Гелугур
Нагори
Нагор
Утабару
Карангреё
Самосир
Карангбангун
Каранганяр
Каранганяр
Кампунг Йерук
Лумбабунту
Кампунг Бару
Афделинг Тига Бангун
Сидореё
Долок Вараван
Маригат Барис
Герактам
Сиангганг
Сидомулё
Семангат Барис
Маник
Силаумалага
Пербалокан
Андераси
Кампунг Бару
Пенгколан
Итетано
Пондокладанг
Тетапмеява
Гантаран Ява
Нагасерибу
Марубун
Долок Толонг
Букит
Кампунг Балимбинг
Утабайу Марубун
Долок Марубун
Пердамаиан
Яракан
Сидоарё
Танаболак
Карангмуля
Долок Матиор
Амбарита
Негериаси
Мариадолок
Афделинг
Ринтисан
Маргосоно
Симпанг Ампат
Маригат Аси
Мариянйи Аси
Кампунг Бару
Аек Суга
Кампунг Ява
Кампунг Гунунг
Панаборанган
Букит Гадинг
Додоан
Сидоаман
Пербеоганулу
Пербеоган
Сарибулакса
Шнангандиун
Пердомуанаули
Наболак Бару
Баготполоан
Маргомулё
Сирапу
Бангун
Мариа
Балиге
Тадик
Ямби
Моо
Батугая
Долок Гантаран Тенга
Долок Гантаран
Тимуран
Дуриан
Пондок Маник
Багалатбайу
Ба Бидинг
Ба Бидинг Далам
Лигас
Пурводади
Баядолок
Сукадамаи
Симпанг Бакиса
Сукараме
Сука
Синареё
Кампунг Ява
Сунгаи Накоданг
Цинта Ракят
Танюнг Пасир
Кампунг Ява
Тимбаан
Симпанг Тига
Пондокбулу
Пердамаиан Наули
Кампунг Мелайу
Сиранга-Ранга
Пенамбеандолок
Панамбеан
Сукарамаи
Менянйиянгга
Ява Тонга
Парсамбилан
Сосортонга
Ута Гинянг
Яя
Матигас Байу
Бунту Ява
Сорба Балиге
Палиа Борта
Сарибу Аси
Гатун Дуган
Яу Мариа
Сорба Ламат
Самосир
Уюнгбан
Бунтутурунан
Бунтутурунан Бару
Аек Батар
Букит Марая
Ба Ямби
Ба Ёга Утара
Долок Синумба
Ба Ёга Селатан
Силулу
Буит Байу
Букит Багасан
Сосор Самосир
Сабарта
Корем
Тонга Марая
Ява Марая
Нагоёр
Панамбеан
Танюнг Марелок Далам
Танюнг Рая
Сомбаута
Танюнг Марелок
Лумбан Линтонг
Балимбинган
Бануа
Ямбиямби
Тоба Рая Омбанг
Силигасон Матио
Батангнио
Уюнг Бандар
Убуан
Мелайу
Панамбеан
Дусунпинг
Танюнг Ява
Босаргалугур
Дусунпингинг
Муараява
Тарутунг
Дамак Матио
Уюнг Маява
Силигасон
Уталубук
Марянйи
Янйи Тонга
Янйилама
Янйи Муля
Панцур
Кампунг Танюнг
Перондалиан
Янйибайу
Сорба Ява
Ява Дипар
Сиполпол
Кампунг Бару
Тенгколан
Пеканрмбу
Ута Гинянг
Маригат Роад Статион
Сурунганбату
Сигаппуал
Утабагасан
Батулотинг
Галадо
Адианболон
Пинтупоган
Парипоган
Сигула Гура
Лумбанлинтонг
Аек Гала-Гала
Персагуандолок
Утарау
Сугапа
Паритеан
Тангга Сату
Сампурангаримау
Батурангин
Суанан
Адианбая
Аек Нагали
Персагуанилу
Габоко
Аек Тарум
Гонтингмелао
Батумерая СатуРельеф:
Долок Пангулубао (2150 m)
Долок Симанукманук (2130 m)
Долок Сигабугабу (2000 m)
Долок Парпареан (1926 m)
Долок Парёбаёба (1876 m)
Долок Паргаолан (1826 m)
Сиёнгёнги (1826 m)
Долок Паунг (1783 m)
Долок Сигулатти (1773 m)
Долок Симаргамбинг (1752 m)
Долок Сигуниломбу (1672 m)
Долок Ситариндак (1624 m)
Долок Толонг (1624 m)
Долок Сиалого (1605 m)
Долок Набота (1600 m)
Долок Батуода (1589 m)
Долок Пардаганан (1427 m)
Долок Батулотинг (1572 m)
Долок Симарбалатук (1555 m)
Долок Рбангаб (1547 m)
Долок Сибубунган (1527 m)
Долок Сибаулангит (1505 m)
Долок Манггипул (1464 m)
Долок Сиуга (1450 m)
Долок Сиборотан (1430 m)
Долок Батулотинг (1418 m)
Долок Саур (1355 m)
Долок Нагарилангит (1350 m)
Долок Матутунг (1321 m)
Долок Сиунтегау (1318 m)
Долок Монангмарюйи (1300 m)
Долок Горат (1271 m)
Долок Сурунган (1269 m)
Долок Паниндии (162 m)
Долок Сибаулангит (1248 m)
Долок Танюнг (1241 m)
Долок Сипалиуту (1235 m)
Долок Ёрбинг (1220 m)
Долок Батугарога (1220 m)
Долок Батумардиндинг (1219 m)
Долок Сиарсамарсам (1200 m)
Долок Турматутунг (1212 m)
Долок Гукбук (1196 m)
Долок Сиагап (1207 m)
Долок Сигорданг (1191 m)
Долок Габоко (1184 m)
Долок Ситиняк (1180 m)
Долок Паногуансолу (1160 m)
Долок Иургая (1140 m)
Долок Синамир (1128 m)
Долок Сиалапакко (1085 m)
Долок Баготнапиту (1051 m)
Долок Симанимбо (1050 m)
Долок Санггул (1023 m)
Долок Сирунггук (978 m)
Долок Марсанггул (966 m)
Долок Ситомпул (955 m)
Долок Моданг (951 m)
Долок Симанук (940 m)
Долок Памантоман (932 m)
Долок Симардалиган (925 m)
Долок Пагорданг (911 m)
Долок Аекнибару (910 m)
Долок Батуросак (903 m)
Адианлангит (865 m)
Адианланге (803 m)
Долок Лумбан (775 m)
Сиямбур (661 m)
Долок Бартонг (112 m)
Букит Катарина (49 m)
Танюнг Лудам (1 m)
Танюнг Клуанг (1 m)
Танюнг Пую (1 m)
Танюнг Дату (1 m)
Танюнг Лумбалумба (1 m)
Танюнг Берангберангтунггал (1 m)
Танюнг Купиа (1 m)
Танюнг Пертанданган
Танюнг Бангси
Танюнг Банган
Танюнг Ледунг
Танюнг Сиапиапи
Танюнг Прапал
Танюнг ПецудианГидрография:
Алур Телук Пиаи
Алур Панаи
Еаст Чаннел
Алур Бангси
Алур Тимур
Аир Терюн Сампургаримау
Данау Тератаи
Миддле Банк
Госонг Тенга
Аек Силау
Сунгаи Пиаса
Аек Ледунг
Аек Куо
Аек Куасан
Аек Кетиак
Аек Канопан
Аек Калиан
Батанг Буниан
Ба Биак
Сунгаи Тотолан
Сунгаи Панаи
Сунгаи Мербау
Сунгаи Куалу
Сунгаи Била
Сунгаи Барумун
Ба Саиндан
Ба Накасиноан
Ба Сипилау
Ба Добали
Ба Сисера-Сера
Аек Тонггурон
Аек Тонггуран Дуа
Аек Ситумурун
Аек Сиарсикарсик
Ба Натио
Аек Гопгопан
Аек Лоплопан
Аек Тумуан
Аек Барумбунг
Аек Лианг
Аек Нангка
Аек Пандудолок
Аек Тумурун
Аек Банг
Аек Наумон
Аек Синаромпут
Аек Татун
Аек Сипуибу
Аек Сибио
Аек Синатриат
Аек Габако
Аек Туаланг
Аек Силагунон
Ба Гапасо
Ба Бутар-Бутар
Ба Панианду
Ба Банаи
Ба Карабу
Ба Иланг
Ба Бирунг
Ба Касиндер
Ба Пенгерекан
Ба Сиобон
Ба Сигоронг-Горонг
Ба Кисат
Ба Сосопан
Сунгаи Канданглембу
Ба Балабак
Аек Мабар
Аек Бунгпанаи
Аек Гатарис
Аек Сибиак
Ба Майам
Ба Орас
Ба Гапасо
Ба Бидинг
Ба Лигас
Аек Нгали
Аек Бамбан
Аек Нага
Ба Камангин
Ба Ямби
Аек Сопанг
Ба Болук
Аек Лиман
Аек Силау
Аек Рока
Аек Натио
Аек Синуил
Аек Гуланган
Аек Понот
Аек Парпоринган
Аек Калаби
Аек Сугапа
Аек Перганибисан
Аек Батурангин
Аек Куаис
Аек Ямбудолок
Аек Тарум
Аек Лауран
Аек Тондонан
Аек Тамбус
Аек Набара
Аек Сагар
Аек Маук
Аек Капак
Аек Канопан
Аек Напа
Сунгаи Туаланг
Сунгаи Масундунг
Аек Белу
Сунгаи Селида
Сунгаи Месйид
Сунгаи Аиргентинг
Сунгаи Силаут-Лаут
Сунгаи Есса
Сунгаи Силигасан
Сунгаи Сигапуал
Сунгаи Силамлам
Сунгаи Телук
Сунгаи Пербсан
Сунгаи Сирепа
Сунгаи Пекаилан
Сунгаи Масии
Сунгаи Асаган
Сунгаи Кампак
Аек Масигу
Сунгаи Силау Мати
Аир Ианга
Сунгаи Аер-Пути
Ба Сибамбан
Сунгаи Сорданг Канан
Сунгаи Сибату-Бату
Сунгаи Сордангболон
Сунгаи Парлак Китанган
Сунгаи Анак-Анак
Сунгаи Дабуантинтин
Аек Наёёр
Сунгаи Пандароган
Аек Бунут
Аек Надорас
Аек Куала Нагори
Аек Копас
Аек Насуланг
Аек Сиангголинг
Аек Напулук
Аек Капиас
Аек Ианга
Аек Маиак
Аек Сипаку
Аек Сиреа
Аек Сипупул
Сунгаи Масри
Аек Сисава
Аек Симатеутинг
Аек Сигавак
Аек Айибата
Аек Сибане
Ба Гои
Аек Селабат
Ба Гаруас
Ба Манцук
Ба Касиндер
Ба Дои
Ба Лембут
Аек Лиман
Сунгаи Амбалуту
Сунгаи Кали Яти
Аек Куасан
Аек Нагага
Сунгаи Аек Лоба
Аек Саликсинг
Аек Ледонг
Аек Канопан
Сунгаи Мампанг
Аек Тембус
Аек Гаримау
Аек Бенинг
Аек Сакур
Аир Тарум
Аир Кесунган
Аек Серданг
Аек Бату-Бару
Аек Нау
Аек Бонтар
Аек Симоимок
Аек Сибаруан
Аек Налас
Аек Сиеунггапе
Аек Сигаунг
Аек Симанурук
Аек Сиборуан
Аек Налас
Аек Лансмок
Аек Бую
Аек Булусиамун
Аек Била
Аек Сибатулотинг
Аек Танюнг
Аек Тангге
Аек Симаре
Аек Мардубур
Аек Сибонгбонг
Аек Мандоси
Аек Асаган
Аек Болон
Аек Сибаргот
Аек Силимбат
Аек Ситаккола
Аек Силтанг
Аек Сиюмбаг
Аек Сиампапага
Аек Натинггир
Аек Бонтар
Аек Ситобу
Аек Лумбаби
Аек Симантороп
Куала Куалу