Скачать карту
Карта 200k--a47-36

Уменьшенное изображение:
Уменьшенное изображение Карта 200k--a47-36
Образец детализации:
Образец детализации Карта 200k--a47-36
НазваниеКарта 200k--a47-36
КатегорияТопокарты Генштаб (весь мир)
Масштаб 1:200000 в 1 см 2 км, двухкилометровка
Годне определено
Ширина4524
Высота3089
Размер файла 4.7 Мб
Привязка Привязка для OziExplorer
НаполнениеГенштаб
Координатная сетка
Топография
СтраныИндонезия
ЯзыкРусский
Эта карта отображает территорию Индонезии.Показан крупный город Пеканбару. Бронировать авиабилет из Пеканбару. На этой карте обозначен Тунгкал. Вы найдёте тут Тиме. Показан Терусан. Присутствует Телук. На этой карте обозначен Тебингтингги. Вы найдёте тут Тасик. Присутствует Таратакбулу. Присутствует Тарантанг. Показан Тапиантукпати. На этой карте обозначен Танамера. Вы найдёте тут Талаяп. Показан Табуган. На этой карте обозначен Сунгаипетаи. Присутствует Сосайан. Вы найдёте тут Сунгаилембу. На этой карте обозначен Сунгаикундур.

Другие карты этого места:

Карта 200k--a47-29
Карта 200k--a47-30
Карта 200k--a47-35
Карта 200k--a48-25
Карта 200k--a48-31
Карта американской армии лист txu-oclc-21752461-na47-16
Карта американской армии лист txu-oclc-21752461-na48-13
Карта американской армии лист txu-oclc-21752461-sa47-4
Карта американской армии лист txu-oclc-21752461-sa48-1
Карта 500k--a48-3
Карта американской армии txu-oclc-6654394-na-48-6th-ed
Карта американской армии txu-oclc-6654394-sa-47-4th-ed
Карта американской армии txu-oclc-6654394-sa-48-5th-ed
Населённые пункты:
Пеканбару (703956 чел.)
Тунгкал
Тиме
Терусан
Телук
Тебингтингги
Тасик
Таратакбулу
Тарантанг
Тапиантукпати
Танамера
Талаяп
Табуган
Сунгаипетаи
Сосайан
Сунгаилембу
Сунгаикундур
Симпангампат
Сималинянг
Сиалангкубанг
Сотол
Сетукул
Сенгавек
Румбиа
Румбаи
Рантаукелапас
Рантаукаси
Рантаубару
Пулаубалам
Петапаган
Пертемуан
Перентианкулим
Пематангтае
Пебадаран
Парит
Пантаирая
Пантаицермин
Пангкалантиундунг
Пангкаланпасир
Пангкаланпапан
Пангкаланлаган
Пангкаланделик
Пангкаланбалаи
Палас
Палас 2
Падангтерап
Мунгкалдуриан
Мукапулау
Муараккетуа
Ментулик
Лубуксакат
Лубукдалам
Липаткаин
Липаи
Лимбунган
Лангган
Куринци
Кубанг
Куалатапунг
Котападанг
Кеманг
Келембайа
Келапас
Кебондуриан
Канайилаго
Гунунгсаилан
Геронгганг
Данаубенгкуанг
Бенто
Бенцаккунинг
Бенцакеланган
Бенцабенгкуанг
Банярсорик
Банярсалеро
Бандярридан
Бангкинанг
Банца Данан
Антаканяди
Ампангкубу
Алаи
Аиркунинг
Салембукан
Бенцакелаби
Куалакандис
Километер Сепулу Румбаи
Румбаибукит
Лембадамаи
Умбансари
Мерантипандак
Тампан
Кампунгбару
Танюнгру
Кампунгбандар
Сенапелан
Падангтерубук
Кампунгдалам
Саго
Падангбулан
Кедунгсари
Сумаиланг
Гарёсари
Симпангемпат
Сукарамаи
Котабару
Танадатар
Ринтис
Кампунгмелайу
Пулаукарам
Сукаяди
Ядиреё
Вонореё
Цинтарая
Тангкеранг
Кулим
Сукамаю
Саил
Котатингги
Сукамулиа
Секип
Лимапулу
Песисир
Талию
Тенаян
Лембасари
Сунгаителанг
Телуккедундунг
Мербау
Пангамбанг
Перентианнямук
Сегумпал Сату
Секиянг
Сегумпал Дуа
Бенцакепау
Танюнгмуарасако
Бенцагагару
Рантаукамбанг
Кампунг Цемпедак
Сангкутангунг
Пангкаланцимпур
Букитрайа
Колибатас
Пематангкайуаранг
Пебатуан
Яябару
Булуцина
Сукаменанти
Сукадамаи
Бенцадуриан
Пангкалансарик
Пандау
Тебациемпат
Кутип
Пангкалансерик
Пематангкубанг
Пулаупанданг
Туаланг
Телукпелаи
Тенга
Рантаупау
Малебунг
Меридиан
Банярбару
Лубукмелебунг
Телуксиянгканг
Пулаи
Ямпанг
Лубукгеданг
Сикадар
Батангпау
Лембуаи
Укаи
Телукпафин
Окура
Расаусати
Туаланг
Пераванг
Тябук
Телуккепик
Телуккелади
Команг
Нило
Керинци
Делик
Серинг
Батангнилоккесил
Мацанг
Палас
Таратак Манук
Пангкалансиминаи
Кепаларантаубару
Баганкедондонг
Буныиан
Пангкаланпасир
Кампунгталанг
Тапианпанянг
Куалабатангнило
Танюнгсиаланг
Калакати
Танюнгтана
Лубуккеманг
Тепианбату
Сиалангмуда
Тутат
Пангкалангондаи
Панарикан
Тарангтангманук
Батангколим
Бетунг Дуа
Танюнгперусо
Куаланапу
Баняркрантауан
Сарангунгганг
Гондаи
Батинмуда
Бенцаянгканг
Пангкаланарак
Куалапангарутан
Белимбинг
Лебуксенгери
Бетунг
Бетунглама
Лубухитам
Лубуккава
Лагу
Лубукбакунг
Бенцаперупе
Пангкаланкуас
Дунданг
Лубуккайуаро
Росак
Рангкианг
Сарик
Бентяпасир
Таястёндонг
Сиалангкаван
Рантаутарас
Тамбак
Талангмемпелам
Пангкалансоман
Тентеланг
Пениняуан
Сегати
Пангкаланкубу
Паит
Перентианкулим
Бенярпанянг
Керинциканан
Римбукопо
Булуяла
Пангкаланкабунг
Сибарак
Си Яви-Яви
Пенгидупан
Кампунгдалам
Сунгаипагар
Вонореё
Сиабу
Сунгаикорек
Сунгаирамбаи
Банярнининг
Сукаменанти
Ценгки
Панцасила
Уюнглабу
Сукарамаи
Тело
Тратак
Пулаукампунг
Пулаукампунг
Батубела
Пулаулавас
Улаи
Бинуанг
Малинтанг
Муараураи
Пасирсиаланг
Кампунггаданг
Пулаулавас
Кумантан
Танюнграмбутан
Симпангсетанум
Сингкуанг
Панясаван Сату
Пасубила
Рана
Аиртирис
Панясава
Пулаупайунг
Сосо
Симпангкубу
Танюнгбалик
Пулаупандак
Наумбаи
Кампунгпанянг
Кубуцубадак
Капур
Нагаберали
Танюнг
Танюнгбарулак
Кабу
Сантул
Балаияринг
Сава
Касанг Кулим
Пулаую
Танюнгпулаутингги
Солокау
Пулаурамбаи Дуа
Путаусайак
Пулаубиранданг
Карангтингги
Падангмербау
Кампунгпанянг
Падангбалам
Срияя
Куапан
Дуит Сату
Дуит Дуа
Кампар
Яви-Яви
Данто
Танюнгалаи
Пулаукампунг
Пулаурамбар Сату
Пулаутингги
Пулаутенорок
Алампанянг
Пулаукампунг
Пулаубару
Пулаусиатанг
Падангмутунг
Сунгаитананг
Баняртанабедатунг
Банярсунгаиламбинг
Перамбаган
Касанглибун
Сунгаиаирдингин
Сунгаимаранг
Римбакодок
Таранг
Кубу
Ланггини
Пулау
Таратакбале
Солок
Сетанум
Биняи
Пангкаланянгкаркемпас
Банцамандараган
Петапаган Фиелд
Римбапанянг
Тамбанг
Сунгаипинанг
Поро
Аурсат
Дуит
Баго
Паданглуас
Танюнг
Пулаубайу
Гоба
Дуриантанданг
Берингининда
Сукаменанти
Симпангбару
Кампунгтенга
Сукадамаи
Сидомулё
Руматингги
Сунгаиининтен
Перентианмарапуян
Пасирпути
Кампунгпинанг
Кампунгкото
Ампангпетас
Пулаусиаланг
Перупук
Емпангкампар
Куалу Сату
Куалу Дуа
Пематангготинг
Банцаданан
Бенгкуду
Пулаупулау
Касангкулим Дуа
Телук Кенидаи
Телукяринг
Лубуксиам
Аппонгпалаи
Касангмесйид
Кайуаро
Римабаемпелас
Сукасаи
Симпангтига
Парит
КемунтингРельеф:
Букит Кета (151 m)
Букит Лантаибулу (104 m)
Пегунунган Ембацанг (101 m)
Букит Бунгсу (80 m)
Букит Цадика (76 m)
Пематанг Гентинг (68 m)
Букит Кубуанту (61 m)
Суматра (55 m)Гидрография:
Данау Буатан
Данау Татанга
Данау Бару
Данау Кутиб
Данау Танюнгдуриан
Данау Секайан
Данау Пемпинанг Далам
Данау Пемпинанг Луаф
Данау Бунтер
Данау Салабуна
Данау Денцакепау
Данау Сипинанг
Данау Сатома
Данау Телуккеманг
Данау Телуккеюит
Данау Саламдукунг
Данау Келапастуар
Данау Сепунюнг
Данау Каранган
Данау Рантаупанянг
Данау Легасилаут
Данау Ланггатингги
Данау Бунтар
Данау Танюнгбелит Далам
Данау Танюнгпутус
Данау Танюнгпаит
Данау Танюнгбелит Луар
Данау Пантунан
Данау Лубуксиам
Данау Атеутан
Данау Рая
Данау Перупук
Сунгаи Тесо
Сунгаи Тапунг-Кири
Сунгаи Тапунг-Канан
Сунгаи Сегати
Сунгаи Сиак
Сунгаи Пантан
Сунгаи Нило
Сунгаи Кампаркири
Сунгаи Тангкеранг
Сунгаи Гая
Сунгаи Пангкаланпапан
Сунгаи Сабумбунау
Сунгаи Кандис
Сунгаи Сибан
Сунгаи Тую
Сунгаи Таккуана
Сунгаи Салембакан
Сунгаи Бенцасератус
Сунгаи Рантаупанянг
Сунгаи Такуанабулу
Сунгаи Такуанасангсанг
Сунгаи Умбан
Сунгаи Сенапелан
Сунгаи Талию
Сунгаи Лимбунган
Сунгаи Пенгамбанг
Сунгаи Линау
Сунгаи Саил
Сунгаи Аиритам
Сунгаи Пепантау
Сунгаи Керу
Сунгаи Линтага
Сунгаи Таланг
Сунгаи Келапас
Сунгаи Келапашитам
Сунгаи Сембуаи
Сунгаи Келапаспути
Сунгаи Туаланг
Сунгаи Ганянг
Сунгаи Кийап
Сунгаи Укаи
Сунгаи Луку
Сунгаи Укат
Сунгаи Аирпасир
Сунгаи Тамбал
Сунгаи Сибалуцус
Сунгаи Пенданау
Сунгаи Пасир
Сунгаи Пенампуан
Сунгаи Тенайан
Сунгаи Калембайа
Сунгаи Пингаи
Сунгаи Миняк
Сунгаи Кундук
Сунгаи Буку
Сунгаи Пулаигаданг
Сунгаи Пулаи
Сунгаи Туаланг
Сунгаи Мендаваи
Сунгаи Пелеяу
Сунгаи Батангпау
Сунгаи Пематангробо
Сунгаи Бенцарумбаи
Сунгаи Пути
Сунгаи Пераванг
Лабутарап. Сунгаи
Сунгаи Пунак
Сунгаи Бердагунггантунг
Сунгаи Баняртингги
Сунгаи Телао
Сунгаи Тандун
Сунгаи Тамбун
Сунгаи Тепианбату
Сунгаи Киап
Сунгаи Бако-Бако
Сунгаи Салева
Сунгаи Бердагу
Сунгаи Бердагугунтунг
Сунгаи Секайан
Сунгаи Буныиан
Сунгаи Равангкеманг
Сунгаи Пабадаран
Сунгаи Танюнгпутус
Сунгаи Меняга
Сунгаи Каринци
Сунгаи Емпангкеринци
Сунгаи Сенило
Сунгаи Баконг
Сунгаи Таланг
Сунгаи Тепианпанянг
Сунгаи Пулау
Сунгаи Сенгкулин
Сунгаи Калакати
Сунгаи Равангпанянг
Сунгаи Гонданг
Сунгаи Сиалангмудо
Сунгаи Пелукаган
Сунгаи Мамагансати
Сунгаи Мамаган
Сунгаи Титианянгкар
Сунгаи Керании
Сунгаи Титианкампас
Сунгаи Нагасари
Сунгаи Меданг
Сунгаи Гондаи
Сунгаи Терантангпондок
Батанг Росак
Сунгаи Пале
Сунгаи Дунданган
Батанг Пуду
Сунгаи Пенгарутан
Сунгаи Бетунг
Батанг Напу
Сунгаи Бунут
Сунгаи Памаи
Сунгаи Аур
Сунгаи Пемпаран
Сунгаи Сиапиапл
Сунгаи Келади
Сунгаи Сенгауек
Сунгаи Тасик
Сунгаи Дангаутингги
Сунгаи Бунга
Сунгаи Анйингмати
Сунгаи Аирбандарсау
Сунгаи Дангаумаксинайи
Сунгаи Белимбинг
Сунгаи Симинаи
Сунгаи Геринггинг
Сунгаи Аирбоба
Сунгаи Батангпасау
Сунгаи Паярано
Сунгаи Сепати
Сунгаи Пангкаланпедадаран
Сунгаи Тентоланг
Сунгаи Вангко
Сунгаи Ланггаитингги
Сунгаи Лиангтана
Сунгаи Сако
Сунгаи Дайунг
Сунгаи Батанглангкан
Сунгаи Булуампаи
Сунгаи Лаганкомпасбандунг
Сунгаи Лаганпедадакан
Сунгаи Лаганбекаси
Сунгаи Лаган
Сунгаи Гасигаси
Сунгаи Пуинг
Сунгаи Инас
Сунгаи Гелангганг
Сунгаи Кау
Сунгаи Емпангкемпас
Сунгаи Керинци
Сунгаи Бамбан
Сунгаи Луаи
Сунаги Тапиантукпати
Сунгаи Боонг
Сунгаи Ситиак
Сунгаи Емпангбаку
Сунгаи Пулаубалам
Сунгаи Лелан
Сунгаи Тасик
Сунгаи Аиркантаи
Сунгаи Телукменкуди
Сунгаи Увайан
Сунгаи Каулут
Сунгаи Увайан
Сунгаи Бунут
Сунгаи Гаринггинг
Сунгаи Тимек
Сунгаи Темпала
Сунгаи Пенгидупан
Сунгаи Кеонг
Сунгаи Липаи
Сунгаи Калабунг
Сунгаи Салеро
Сунгаи Субарак
Сунгаи Гаданг
Сунгаи Панау
Сунгаи Пуасан
Сунгаи Аирпанас
Сунгаи Пантау
Сунгаи Путаран
Сунгаи Пуласан
Сунгаи Кунанти
Сунгаи Симпангдуа
Сунгаи Терусан
Сунгаи Петаи
Сунгаи Пагар
Сунгаи Телуккасаи
Сунгаи Ампангйисак
Сунгаи Делумпуцук
Сунгаи Колома
Сунгаи Анак Кампар
Сунгаи Беланти
Сунгаи Мербау
Сунгаи Салера
Сунгаи Сиабу
Сунгаи Липаинсонсон
Сунгаи Пунангмайунг
Сунгаи Калуи
Сунгаи Дуриан
Сунгаи Икангадипути
Сунгаи Антаканяди
Сунгаи Улак
Сунгаи Таланг
Сунгаи Лубуктингкук
Сунгаи Цикаин
Сунгаи Муаракетуа
Сунгаи Сетингкаи
Сунгаи Лангкутбату
Сунгаи Гелаван Кецил
Сунгаи Пануланган
Сунгаи Булуабу
Сунгаи Пелимпаган
Сунгаи Кавук
Сунгаи Гаринггинг
Сунгаи Салак
Сунгаи Сесепан
Сунгаи Румбаи
Сунгаи Рундинг
Сунгаи Гариги
Сунгаи Пантуан
Сунгаи Серонг
Сунгаи Паку
Сунгаи Аланг
Сунгаи Суанган
Сунгаи Панангманийунг
Сунгаи Ампанодилукаи
Сунгаи Банцатабукота
Сунгаи Тананг
Сунгаи Бакан
Сунгаи Татабу
Сунгаи Ридан
Сунгаи Ламбинг
Сунгаи Кетаман
Сунгаи Тандук
Сунгаи Сингкуанг
Сунгаи Пенгалонган
Сунгаи Марантикамбар
Сунгаи Патаи
Сунгаи Батангбетинди
Сунгаи Пецаганпингги
Сунгаи Уданг
Сунгаи Мапари
Сунгаи Гемеро
Сунгаи Лабу
Сунгаи Петапаган
Сунгаи Тибун
Сунгаи Бандар Кецил
Сунгаи Бандаргаданг
Сунгаи Тамбанг
Сунгаи Итам
Сунгаи Ваи
Сунгаи Сало
Сунгаи Гемуру
Сунгаи Лембу
Сунгаи Йерни
Сунгаи Петапаган
Сунгаи Бату
Сунгаи Куок
Сунгаи Секетук
Сунгаи Сигалу
Сунгаи Биняи
Сунгаи Булу
Сунгаи Саранггунё
Сунгаи Оба
Сунгаи Ле
Сунгаи Куаманг
Сунгаи Пао
Сунгаи Геринггинг
Сунгаи Киланг
Сунгаи Дуит
Сунгаи Румбаи
Сунгаи Келулуд
Сунгаи Ланггинг
Сунгаи Тангун
Сунгаи Цуда
Сунгаи Канауи
Сунгаи Кулим
Сунгаи Куалу
Сунгаи Баган
Бенца Биавак