Скачать карту
Карта 200k--a47-35

Уменьшенное изображение:
Уменьшенное изображение Карта 200k--a47-35
Образец детализации:
Образец детализации Карта 200k--a47-35
НазваниеКарта 200k--a47-35
КатегорияТопокарты Генштаб (весь мир)
Масштаб 1:200000 в 1 см 2 км, двухкилометровка
Годне определено
Ширина4551
Высота3080
Размер файла 6.1 Мб
Привязка Привязка для OziExplorer
НаполнениеГенштаб
Координатная сетка
Топография
СтраныИндонезия
ЯзыкРусский
Перед вами карта, которая отображает территорию Индонезии.Вы найдёте тут Тибаван. На этой карте обозначен Тапус. Показан Танюнгпау. Показан Танюнгбалит. Показан Танюнг. На этой карте обозначен Тандун. Присутствует Тамбанган. На этой карте обозначен Тамбанг. Присутствует Табинг. Присутствует Сунгаисарик. На этой карте обозначен Сунгаинанинг. Вы найдёте тут Сунгаимеданг. На этой карте обозначен Сунгаикунинг. Присутствует Сунгаиагунг. Присутствует Си Томбол. Вы найдёте тут Симпанг. Показан Симомонан-Илир.

Другие карты этого места:

Карта 200k--a47-28
Карта 200k--a47-29
Карта 200k--a47-30
Карта 200k--a47-34
Карта 200k--a47-36
Карта американской армии лист txu-oclc-21752461-na47-15
Карта американской армии лист txu-oclc-21752461-na47-16
Карта американской армии лист txu-oclc-21752461-sa47-3
Карта американской армии лист txu-oclc-21752461-sa47-4
Карта американской армии txu-oclc-6654394-sa-47-4th-ed
Населённые пункты:
Тибаван
Тапус
Танюнгпау
Танюнгбалит
Танюнг
Тандун
Тамбанган
Тамбанг
Табинг
Сунгаисарик
Сунгаинанинг
Сунгаимеданг
Сунгаикунинг
Сунгаиагунг
Си Томбол
Симпанг
Симомонан-Илир
Сиаланг
Салибаван
Румабату
Рокан
Рау
Рантауберангин
Пулаугаданг
Пинтупаданг
Пендалиан
Педади
Партамуан
Панти
Пангкаланкотобару
Пангеан
Паданг
Муарамагат
Муараапан
Малампа
Лундар
Лубуксикапинг
Лубукалаи
Алиантан
Ласунгбату
Куак
Кубуписанг
Кубуберингин
Котабангун
Кота Алам
Котатуа
Котатанга
Касикан
Карамбил
Кампунгтингги
Кампунгпарит
Кабун
Ямбак
Гунунгмелинтанг
Галугур
Цубадак
Цирантинг
Батукамбинг
Батугая
Батубасурат
Батубала
Бандарпицак
Аурдури
Сукарамаи
Лубукмембацанг
Кототингги
Талангданто
Котарана
Батулангка Бесар
Лубукагунг
Танюнгалаи
Котопанянг
Кампунгбару
Километер 8
Батулангка Кецил
Гантинг Сату
Муарадана
Сипунггук
Гантинг Дуа
Пулауталас
Пулаутанга
Пулауямбу
Симбатунг
Пулаубалаи
Пулаутарап
Куак
Пулаутерап Дуа
Пулаубелимбинг
Салобару
Сиаланг
Сало
Симпангсиабу
Салолама
Симпангстанум
Аирманис
Сеидуриан
Синггалан
Ланггам
Пулауампат
Омбак
Батангубар
Пулаусиаланг
Батангкандунг
Римбапанянг
Мербау
Мангкуду
Банярбатуампар
Банярлубукпаду
Банярримбо
Бараберанца
Пасарбую
Котоламо
Пулаупанянг
Аирангат
Кенег
Пананг
Сопанг
Муаро
Балунг
Тампанг
Сиасим
Сетингкаи Кецил
Сунгаиипу
Пулаурангканг
Манггиланг
Рану
Бунго
Котагаданг
Кота Масйид
Котабару
Сапан
Кубупанаваи
Лубукнапал
Ранатампат
Дуриан
Банца-Лавас
Банярсавак
Муарапаити
Кампунгдалам
Кампунгбару
Лоло
Кубупаданг
Кубубатунг
Кототенга
Паданг
Котобару
Котоламо
Перакбибит
Котоате
Ненан
Сопангаданг
Сопан Кацик
Батугоданг
Падангтумпук
Магат
Сопантана
Бигао
Бака
Токенг
Баруканданг
Талангкиянг
Кайуколек
Котоламо
Банцалумпур
Баликбукит
Сунгаипимпинг
Сукакаря
Талук
Лубукнаго
Кампунгбару
Онамкото
Паритрантанг
Муарабандар
Капаспанйи
Кототенга Дуа
Псарусанг
Лакукгаданг
Лубукаме
Лубукаме
Банярана
Табат
Кепалопаданг
Симпангтиго Сату
Букиттапо
Пауганок
Лубуктабуан
Батубарлампин
Батуулар
Которана
Кототенга Дуа
Аурдути
Симпангтиго
Котоалам Дуа
Кампунгбатас
Капу
Сибируанг
Гунунгмалела
Пулаусиаланг
Сава
Берингин
Гунунгбунгсу
Панянг
Баликтанюнг
Котасабар
Кампунганау
Кампунгбалаи
Кампунгбалаипасар
Котоинтан
Пулаунагаданг
Пунгкаи
Пангатасан
Котатанга
Котабинаманг
Тембулун
Муаратакус
Бару
Пергатианватас
Канаикан
Багару
Коталамо
Кубубару
Кубурамбаи
Котатуа
Банярсиабу
Кота-Далам
КампунгбаруРельеф:
Гунунг Ияу (2091 m)
Гунунг Амас (2017 m)
Букит Гаданг (1636 m)
Букит Батуитам (1380 m)
Букит Гадис (1330 m)
Букит Пингаи (1235 m)
Букит Баутан (1217 m)
Букит Акаркатидингбарук (1192 m)
Гунунг Таргампо (1177 m)
Нгараи Камбинг (1167 m)
Букит Бартуа (1155 m)
Букит Панянг (1135 m)
Букит Сибантингги (1135 m)
Букит Сиаланг (1122 m)
Гунунг Гаданг (1105 m)
Букит Кудунг (1050 m)
Букит Лавас (1026 m)
Нгараи Абу (987 m)
Букит Косан (959 m)
Букит Барпанас (920 m)
Букит Лумут (863 m)
Букит Сундук (842 m)
Нгараи Барук (735 m)
Букит Сапанкиянг (720 m)
Букит Аланггаданг (675 m)
Букит Лакунг (670 m)
Букит Батупути (647 m)
Букит Пути (646 m)
Букит Басар (645 m)
Букит Сиалангтарпангганг (644 m)
Букит Батубарянянг (638 m)
Букит Тунгганг (635 m)
Букит Кадоранг (635 m)
Букит Пандам (615 m)
Пм Парит (606 m)
Букит Гасан (606 m)
Нгараи Тарбуко (606 m)
Букит Батусийимбан (604 m)
Букит Лантиктаман (597 m)
Букит Симпангампат (579 m)
Букит Пандангус (576 m)
Букит Баранак (575 m)
Букит Тадунг (573 m)
Букит Малим (563 m)
Букит Сиелангсекавал (559 m)
Букит Сунгаиталанг (553 m)
Букит Гаданг (549 m)
Букит Бакар (540 m)
Букит Пасук (537 m)
Букит Апиттана (537 m)
Букит Рунцинг (530 m)
Букит Бартакук (525 m)
Букит Тадунг (515 m)
Букит Телага (512 m)
Букит Римбопутус (505 m)
Нгараи Ропан (485 m)
Букит Сиалангтерпангганг (485 m)
Букит Римбобалаи (476 m)
Букит Багар (470 m)
Букит Ланяно (460 m)
Букит Панясаган (460 m)
Букит Танатаган (445 m)
Букит Тингги (440 m)
Букит Бунгкук (437 m)
Гунунг Унак (428 m)
Букит Линцир (415 m)
Букит Пайунгсакаки (410 m)
Букит Букасир (410 m)
Букит Танюнг (407 m)
Букит Марапи (405 m)
Букит Панянг (405 m)
Гунунг Саранглайанглайанг (402 m)
Букит Бакар (394 m)
Букит Катунтунг (390 m)
Букит Синггаланг (385 m)
Пематанг Таланг (380 m)
Букит Булат (375 m)
Пегунунган Кодок (360 m)
Букит Кандангкамбинг (345 m)
Букит Перцаминан (344 m)
Букит Нандуо (341 m)
Букит Сигандунг (339 m)
Букит Муаротангаи (337 m)
Канданглаван (335 m)
Букит Сибинцик (334 m)
Букит Сиаланг (334 m)
Букит Сарангярат (333 m)
Букит Лабубантинг (321 m)
Букит Булан (321 m)
Букит Батанг (320 m)
Букит Кайуаранг (319 m)
Букит Батубанданг (316 m)
Букит Титианбату (316 m)
Букит Басар (313 m)
Букит Йерават (310 m)
Букит Кубубалунг (309 m)
Букит Убар (307 m)
Букит Рунцинг (307 m)
Букит Рангао (307 m)
Пематанг Таман (305 m)
Букит Батубарцоренг (305 m)
Букит Партумпанган (305 m)
Букит Нанкацик (305 m)
Букит Таман (305 m)
Букит Батубарлансинг (305 m)
Букит Талади (305 m)
Букит Линтабунг (305 m)
Букит Лудаи (305 m)
Букит Паорусо (304 m)
Букит Буанг (304 m)
Букит Бакар (304 m)
Букит Камбут (304 m)
Букит Цаван (304 m)
Букит Расам (302 m)
Букит Сигамаи (301 m)
Букит Нгалаонанпанянг (298 m)
Букит Карианган (297 m)
Букит Буар (294 m)
Букит Гантинггаданг (293 m)
Букит Агунг (292 m)
Букит Пайунгаси (292 m)
Букит Анцаланг (290 m)
Букит Селиги (285 m)
Букит Цубадакгумпал (285 m)
Букит Малосан (285 m)
Букит Карсикнамбун (281 m)
Букит Маранг (280 m)
Букит Лунцунг (265 m)
Букит Саранггагак (265 m)
Пегунунган Самар (277 m)
Букит Бату (276 m)
Букит Римбопутус (275 m)
Букит Патаи (271 m)
Букит Ланцанг (266 m)
Букит Танил (265 m)
Букит Сулиги (264 m)
Букит Сиаланг (261 m)
Букит Муаролаван (259 m)
Букит Капини (257 m)
Букит Путаран (256 m)
Букит Гелангганг (255 m)
Букит Марантигаданг (125 m)
Букит Лаван (253 m)
Букит Тангу (251 m)
Букит Симпангампат (250 m)
Букит Саго (248 m)
Букит Кукукаланг (245 m)
Букит Тамбунаи (244 m)
Букит Тапо (244 m)
Букит Котомари (209 m)
Букит Кайуамбун (234 m)
Букит Леренгбинцанг (231 m)
Букит Муарагарау (229 m)
Букит Дарастунгганг (228 m)
Букит Батубаванг (226 m)
Букит Касикпантаи (222 m)
Букит Анау (221 m)
Гунунг Талао (220 m)
Букит Сикумпал (220 m)
Пематанг Бакунг (219 m)
Букит Батусампит (219 m)
Букит Батуленггек (213 m)
Букит Сиалангсати (169 m)
Пематанг Паруганап (207 m)
Букит Апик (205 m)
Букит Табиан (205 m)
Букит Ласунг (200 m)
Букит Катангка (200 m)
Букит Сипадамап (198 m)
Пематанг Кубубатунг (196 m)
Букит Рамбутан (190 m)
Букит Панянг (143 m)
Букит Паргантиан Буниан (185 m)
Букит Тапиансирагук (178 m)
Букит Танабардангунг (167 m)
Букит Улуасанг (175 m)
Букит Убар (169 m)
Букит Пематангсага (168 m)
Букит Сиабу (141 m)
Букит Батукуда (158 m)
Букит Паргантианбумбунг (157 m)
Букит Караксапипир (156 m)
Букит Сунгаидуо (156 m)
Букит Буар (154 m)
Букит Рангау (152 m)
Букит Табу (152 m)
Букит Парманисан (120 m)
Букит Тунггал (152 m)
Букит Баранганбарунгук (146 m)
Букит Убар (144 m)
Букит Пукатан (140 m)
Букит Серанггак (139 m)
Букит Такус (139 m)
Букит Батубардиндинг (136 m)
Букит Бакар (132 m)
Букит Бинаманг (131 m)
Гунунг Бонгсу (116 m)
Букит Кубуасам (126 m)
Пематанг Кайубаркуам (126 m)
Букит Тарпангганг (125 m)
Букит Темпусу (121 m)
Букит Пергантиан (107 m)
Букит Ланггаи (102 m)
Букит Сунгаитарас (94 m)
Букит Басар (92 m)
Букит Кацанг (85 m)
Букит Сиалангсангкак (84 m)
Букит Лангкут (81 m)
Букит Компе (74 m)
Букит Пенямбунган (69 m)
Букит Нагапилин (73 m)
Букит Кунингкапело (68 m)
Букит Мас (62 m)
Букит Тингги (56 m)Гидрография:
Батанг Сумпур
Сунгаи Сингаланг
Сунгаи Магат
Батанг Асик
Сунгаи Пиайанган
Сунгаи Мембаби
Сунгаи Рамбаи
Сунгаи Агунг
Сунгаи Пакаранган
Сунгаи Даки
Сунгаи Банцакуду
Сунгаи Алиантан Кецил
Сунгаи Гити
Сунгаи Талангка
Сунгаи Лао
Сунгаи Пениаган
Сунгаи Сира
Сунгаи Ниндинг
Сунгаи Кусау
Сунгаи Сусунан
Сунгаи Комек
Сунгаи Телукбетунг
Сунгаи Сиалангангкаи
Сунгаи Алиантан
Сунгаи Тарамтам
Сунгаи Геринггинг
Сунгаи Бунга
Сунгаи Рамбутан
Сунгаи Лампанг
Сунгаи Меранти
Сунгаи Кеманги
Сунгаи Сиайун
Сунгаи Дайо
Сунгаи Кунинг
Сунгаи Дамакдамак
Сунгаи Геринггингкецил
Сунгаи Булу
Геринггинг
Сунгаи Диамбаи
Сунгаи Бетунг
Сунгаи Балабак
Сунгаи Дибатанг
Сунгаи Сидуя
Сунгаи Бакунг
Сунгаи Симпанг
Сунгаи Кукун
Сунгаи Паимбаран
Сунгаи Касикан
Сунгаи Тунггобеёё
Сунгаи Паитан
Сунгаи Тарок
Сунгаи Пуа
Сунгаи Гандапуа
Сунгаи Цаван
Сунгаи Банган
Сунгаи Ментурун
Сунгаи Лао
Сунгаи Саран Бесар
Сунгаи Саран Кецил
Сунгаи Семаунг
Сунгаи Батулангка Бесар
Сунгаи Цундинг
Сунгаи Тиви
Сунгаи Агунг
Сунгаи Лимбаго
Сунгаи Тамбанг
Батанг Гуламо
Сунгаи Омбак
Сунгаи Цанггапатан
Сунгаи Пенанггукан
Сунгаи Полосимо
Сунгаи Тапа
Сунгаи Саманан
Сунгаи Гадинг
Сунгаи Арау Кецил
Сунгаи Санто
Сунгаи Сунгсанг
Сунгаи Батуангкут
Сунгаи Маиигаи
Сунгаи Булукасап
Сунгаи Семанггунг
Сунгаи Ангса
Сунгаи Антоыви
Сунгаи Беранакан
Сунгаи Бунуик
Сунгаи Ампинг
Сунгаи Берук
Сунгаи Гуняу
Сунгаи Пандан
Сунгаи Силам
Сунгаи Линтанг
Сунгаи Абанг
Сунгаи Акар
Сунгаи Сурик
Сунгаи Йирак
Сунгаи Батулангка Кецил
Сунгаи Сиаланг
Сунгаи Тарап
Сунгаи Талангка Кецил
Сунгаи Манггис
Сунгаи Бурианг
Сунгаи Палембайан
Сунгаи Панголонган
Сунгаи Бенцалаби
Сунгаи Лаки
Сунгаи Мерангин
Сунгаи Маки
Сунгаи Сингаланг
Сунгаи Аирманис
Сунгаи Юноканг
Сунгаи Туак
Сунгаи Пандан
Сунгаи Семаунг
Сунгаи Рамбаи
Сунгаи Парандаман
Сунгаи Сетанум
Сунгаи Сало Кецил
Сунгаи Бую Кири
Сунгаи Бую Канан
Сунгаи Даго
Сунгаи Парандаман
Сунгаи Силантунг
Сунгаи Нуну
Сунгаи Рамбутанкири
Сунгаи Госонг
Сунгаи Куланг
Сунгаи Сибураи
Сунгаи Синггам
Сунгаи Рамбутанканан
Сунгаи Сингкаликур
Сунгаи Сипанаи
Сунгаи Манггунг
Сунгаи Мамбунг
Сунгаи Пулаи
Сунгаи Пау
Сунгаи Лакук
Сунгаи Дуку
Сунгаи Тамбанг
Сунгаи Амбатунг
Батанг Манггиланг
Сунгаи Дангкал
Сунгаи Балинг
Сунгаи Сопан
Сунгаи Ярни
Сунгаи Дуриан
Батанг Кетуа
Аир Липу
Сунгаи Уюнгдуо
Сунгаи Уюнгдуа Кецил
Сунгаи Бангкуанг
Сунгаи Кетуа
Сунгаи Анянг
Сунгаи Нау
Сунгаи Ангкуанг
Сунгаи Кембунг
Сунгаи Ангки
Сунгаи Маранг
Сунгаи Марангкири
Сунгаи Соно
Сунгаи Патут
Сунгаи Мерапи
Сунгаи Сулуран
Сунгаи Ангкис Кецил
Сунгаи Ангкис Гаданг
Сунгаи Патапан
Сунгаи Арау Гаданг
Сунгаи Санта
Сунгаи Напан
Сунгаи Палаяу
Сунгаи Абау
Сунгаи Сидатанг
Сунгаи Сиасим
Аир Сунгаисарик
Сунгаи Лубуктингка
Сунгаи Симпанг
Батанг Малунгири
Сунгаи Басар
Батанг Малагири
Сунгаи Педес
Сунгаи Талао
Сунгаи Кару
Сунгаи Сийерни
Сунгаи Панянг
Батанг Тангаи
Сунгаи Сонсанг
Батанг Аир Патаи
Сунгаи Монок
Сунгаи Карсикнамбун
Сунгаи Лоло
Сунгаи Сарибулан
Сунгаи Дионау
Батанг Аир Мудиктадек
Сунгаи Сиалангсорян
Сунгаи Сира
Батанг Аир Капурнанкацик
Батанг Аир Капурпуо
Сунгаи Сапангаданг
Сунгаи Сапанкацик
Сунгаи Сомак
Сунгаи Батангторе
Батанг Паринган
Батанг Симпанг
Сунгаи Батуампар
Сунгаи Нанинг
Сунгаи Сарик
Сунгаи Ненанггаданг
Сунгаи Аняцанг
Сунгаи Балиунг
Батанг Сибаунг
Сунгаи Пелангсинган
Батанг Пенаван
Сунгаи Симантунг
Батанг Аирдингин
Батанг Пайан
Сунгаи Таланг
Аир Булукасап
Аир Нгалаутунгкаи
Сунгаи Абунггоданг
Аир Банцалилавас
Батанг Малуту
Аир Нгалаубарпатаи
Сунгаи Букасир
Сунгаи Тимбаран
Аир Дарас
Сунгаи Ненанкацик
Сунгаи Маданг
Сунгаи Малопо
Сунгаи Симпанглаван
Сунгаи Лангу
Сунгаи Пимпинг
Сунгаи Нгаунг
Сунгаи Таманггунг
Сунгаи Тангаийерни
Аир Улуасанг
Сунгаи Динцалакио
Сунгаи Барумбунг
Аир Катимбик
Батанг Саван
Сунгаи Пинангяди
Сунгаи Симпанггаданг
Батанг Лаван
Сунгаи Тасамгаданг
Сунгаи Тасамкецил
Сунгаи Кенца
Сунгаи Панянг
Сунгаи Абу
Батанг Само
Сунгаи Панипунен
Батанг Цаван
Аир Сигисигиан
Аир Лубуккуок
Батанг Луи
Сунгаи Батунг
Сунгаи Сугак
Сунгаи Яринг
Сунгаи Бируангкецил
Сунгаи Карамбил
Сунгаи Паутегак
Сунгаи Пауреба
Сунгаи Сибалинг
Сунгаи Пау
Сунгаи Семинду
Сунгаи Мунюк
Сунгаи Паилан
Сунгаи Цагаи
Сунгаи Саса
Сунгаи Батанг
Сунгаи Муру
Сунгаи Памбанган
Сунгаи Пау
Сунгаи Капурнангаданг
Сунгаи Пулаутенга
Сунгаи Маруап
Сунгаи Рамбаи
Сунгаи Мелан
Сунгаи Касуи
Сунгаи Палан
Сунгаи Парманисан
Сунгаи Мера
Сунгаи Парманисанкецил
Сунгаи Сиа
Сунгаи Пубала
Сунгаи Бандинагин
Сунгаи Кинаваикецил
Сунгаи Кинаваитарас
Сунгаи Кинаваи
Сунгаи Камала
Сунгаи Тампанг
Сунгаи Лаки
Сунгаи Такус
Сунгаи Санта
Сунгаи Маран
Сунгаи Тиупгаданг
Сунгаи Пуо
Сунгаи Денгге
Сунгаи Саданг
Сунгаи Бава
Сунгаи Тананг
Сунгаи Танадикали
Сунгаи Циката
Сунгаи Яо
Сунгаи Бинаванг
Сунгаи Тивик
Сунгаи Пиланцаран
Сунгаи Рути
Сунгаи Гулано
Сунгаи Асанг
Сунгаи Асангтанга
Сунгаи Сосопан
Бантя Бинаманг