Скачать карту
Карта 200k--g50-22

Уменьшенное изображение:
Уменьшенное изображение Карта 200k--g50-22
Образец детализации:
Образец детализации Карта 200k--g50-22
НазваниеКарта 200k--g50-22
КатегорияТопокарты Генштаб (весь мир)
Масштаб 1:200000 в 1 см 2 км, двухкилометровка
Годне определено
Ширина4147
Высота3094
Размер файла 8 Мб
Привязка Привязка для OziExplorer
НаполнениеГенштаб
Координатная сетка
Топография
СтраныКитай
ЯзыкРусский
Данная карта демонстрирует территорию Китая.Показан Заоьан. Показан Ёнгьан. Вы найдёте тут Йду. Присутствует Xийанг. Показан Xинкиао. Вы найдёте тут Xинан. На этой карте обозначен Xикоу. Показан Xиайанг. Показан Xиаоxи. Показан Xиаотао. Вы найдёте тут Xиаоу. Вы найдёте тут Xианянг. На этой карте обозначен Xиангу. Вы найдёте тут Вулинг. Вы найдёте тут Вуци. Вы найдёте тут Венйианг. Показан Тианушан.

Другие карты этого места:

Карта 200k--g50-15
Карта 200k--g50-16
Карта 200k--g50-17
Карта 200k--g50-21
Карта 200k--g50-23
Карта американской армии лист txu-oclc-10552568-ng50-10
Карта американской армии лист txu-oclc-10552568-ng50-11
Карта американской армии лист txu-oclc-10552568-ng50-6
Карта американской армии лист txu-oclc-10552568-ng50-7
Карта американской армии txu-oclc-6654394-ng-50-7th-ed
Населённые пункты:
Заоьан
Ёнгьан
Йду
Xийанг
Xинкиао
Xинан
Xикоу
Xиайанг
Xиаоxи
Xиаотао
Xиаоу
Xианянг
Xиангу
Вулинг
Вуци
Венйианг
Тианушан
Таоюан
Тангкван
Таиуа
Шуангянг
Шипаи
Шангпинг
Шангйинг
Ренмеи
Кингшуи Шезуxианг
Кианпинг
Кианбан
Пингшан
Нанянг
Меишан
Маийуан
Луофанг
Лонгмен
Лонгкоу
Лингди
Йианше
Уанглийиедао
Уаинан
Онгтиан
Епинг
Гужуду
Гуикоу
Гуангкиан
Даенг
Чишуи
Ченгмен
Ченгкоу
Шангбанцун
Баиша
Xиаxиаотан
Гуофан
Шиченгки
Шангбан
Таожоу
Чанкенг
Xиаоенг
Шиби
Тангди
Xиалин
Енгкоу
Ваньан
Дицунвеи
Дабан
Лонгшан
Янгмеи
Янгxикенг
Енгкенг
Женгшан
Енгкоу
Оушан
Вулао
Йианкоу
Вангйиашан
Тианжонг
Лонгзитоу
Шанглин
Зоуйиашан
Гуанкенгянг
Чангтан
Дайаомеикуанг
Сонгянг
Жонгцун
Ечун
Анрен
Йиефу
Еци
Дауи
Йийанг
Вушан
Неилин
Лианжоубан
Xиеянг
Баижанг
Кенгкоу
Лингкенг
Шилиао
Xикоу
Жангкенг
Уангди
Киуйиашанxиа
Xионгтиан
Дамулин
Чанкенг
Шангфенгшан
Гаожоу
Женгди
Юанданг
Вуди
Лаишан
Юанлинг
Фенгтиан
Шангдонгкенг
Шангян
Xиашантоу
Чунмеи
Xианглиао
Xинжонг
Укоу
Уаxинг
Ушан
Куншан
Сонгшан
Йианченг
Датаокоу
Ёучуанг
Венкенг
Куиченг
Дайоукенг
Xиаолуо
Умеи
Шифенг
Шангпинг
Линтиан
Дутоу
Гаоцаи
Вангшан
Аотоу
Вану
Гаоли
Реxи
Xиангпинг
Сангxи
Гуиxи
Зуоба
Вуыилиулиугонгди
Фенгтианянг
Xианггудун
Xионгфенг
Xиалинг
Фенгкоу
Цангжоу
Xиьнан
Йиафу
Xиаше
Далоупинг
Йичангкенг
Чаню
Xикенг
Мачитанг
Уангтудун
Санйиекенг
Баитан
Жанггонглонг
Гуоди
Xиаоди
Ниутанг
Уxи
Беишан
Жонгбан
Янсанг
Уангкенг
Xикенгвеи
Xикенгюан
Xиажаи
Гаокенг
Шангбан
Гаокиао
Фужу
Фужукенг
Уангникенг
Жангзикенг
Ченкенгвеи
Шанглинкенг
Ёушуи
Майиашан
Шангянг
Чендикенг
Луфенг
Женкенг
Даке
Уангйиаки
Гаокенг
Шуикоу
Дабан
Xибинг
Йиаотан
Жангкенг
Шангбианлингкенг
Дапианянг
Дакенгянг
Уыинг
Чийиаби
Санйиекенг
Гетоу
Донгтинг
Неицун
Кенгтоу
Гаодийанг
Китоу
Дадонгxи
Шибикенг
Санйианфенг
Вуяянг
Баисигонг
Дакенгянг
Тианкенг
Феилонг
Xикиан
Йнгбиан
Xиаойи
Уангди
Уангбан
Йнгки
Чигаопинг
Xизийуан
Гуянг
Кенгюантоу
Машан
Чуянг
Гаижуxи
Оуянг
Ершисиxи
Донгшан
Линди
Янгвеи
Янгтоу
Шангу
Линкенг
Неивенкенг
Банлинг
Лингдоу
Янкенг
Тиантоу
Янгкенг
Пингбу
Ниулиао
Диаоганян
Чийангбу
Ченкенг
Донггуайу
Анкенг
Шангдакенг
Донгшаноу
Донгянг
Xиашилиао
Машетоу
Янкиан
Шанглиаози
Янгкенг
Веицун
Пингюжен
Макенг
Куангшанкенг
Веицун
Луоше
Йинкенг
Уангжуянг
Гетоу
Дайао
Неилиао
Шенкиу
Шйиу
Неишуангxи
Вулингкенг
Фуцуо
Дашан
Нанфенг
Йиутинг
Женбан
Баибан
Юбангкенг
Чукенг
Оуянг
Гонггуан
Тианзиди
Ниугешан
Чижукенг
Дианзицанг
Йнтан
Xиукитоу
Веицун
Янзицанг
Яокенг
Шангянг
Тианянг
Кингтан
Шигушан
Гаомеи
Гаолин
Зонгкенгтоу
Кианбанжан
Ёнгxинг
Нуанжоуыинг
Гебан
Xишанпинг
Анйинг
Гуанлиню
Шангкиан
Ечуан
Xиаxипинг
Шуифенг
Кежоукенг
Xиуxи
Чангьан
Шангйингкоу
Xиайингкоу
Йпинг
Йкенгвеи
Xикенг
Чибанчанг
Шангю
Лингди
Xиавеншан
Донгкенгвеи
Xибу
Беикенгчанг
Шангянг
Xиайанг
Xиеше
Янтоу
Неийанг
Кианянг
Лиудийанг
Кианю
Шангченди
Дапинг
Xиаxиеди
Оупинг
Вукиан
Шангтианди
Тулоу
Шангшима
Сукенг
Шангенгшан
Чангронгтоу
Шенгвуци
Шенкенг
Чангта
Лонгмен
Жонгкенг
Пингцанг
Шангянг
Неикие
Баикван
Фенгу
Кианюан
Xиадангкоу
Шангдангюан
Чангронгвеи
Гаокитоу
Гуиxи
Xинxукенгкоу
Xиакенгкоу
Шанге
Донгкенг
Лийу
Xингкенг
Ниулан
Почаиьан
Дуикенг
Юнжоубан
Гетоу
Гуантиантоу
Дианвеи
Шангфушан
Тукенг
Тианянг
Заотоу
Кангкиу
Донгушан
Xиади
Шангзуцуо
Чанбан
Вулао
Йиудоуянг
Xиажубинг
Йиумингтоу
Xиадеьан
Каоюченг
Xийуан
Кингкенг
Юанкенг
Малинкиао
Лонгьанкенг
Гуикенг
Киаотоу
Вуфанг
Шуивеиду
Маьанши
Дийанг
Решуи
Шуинан
Ваикиан
Чизикенг
Xиайанг
Шангянтоу
Уангнийанг
Шанглиаокиан
Нанлонг
Xиаотаиxи
Гуанян
Даенгкенг
Нанюан
Донгкенгзи
Xиацаиди
Шангцаиди
Шандингкенг
Санбаише
Янгзилинг
Гуирен
Таиxи
Пингxиао
Янгди
Пингкенг
Шангцун
Жангди
Яокенг
Xикенг
Xиайао
Дишанг
Ниуыикенг
Гаойикенг
Чангмеи
Заоxи
Xиаоxидао
Шанглиукенг
Шангбан
Меибан
Тонглин
Жангкенг
Жаижонг
Майинг
Луойиашан
Чанглеи
Йиетоу
Пангуши
Чангчуан
Тулоу
Шангйиаокенг
Вайаотоу
Банлинг
Чушуику
Уангкенгзи
Xиаосанг
Футаикенг
Дайанг
Вуфангянг
Ганцаоянг
Шуиxи
Йиангкенг
Венжоу
Луойиашан
Вукиу
Янкванкенг
Нантаикенг
Уангтанкенг
Дакенг
Шуиxиьан
Чуликенг
Вуганг
Решуикоу
Далиан
Кингсонг
Лицуойиа
Донгуангкенг
Венлонг
Xиадиан
Йиазике
Кенгюан
Йишан
Дабеилинг
Xиаьао
Йитоу
Жонгге
Панxи
Кипанцуо
Тубаобан
Сандуийи
Юнланйи
Йиатоу
Шангпингйи
Дабутоу
Xикенг
Дакенг
Дизикенг
Шангкенг
Кианцун
Аилинг
Xиxуе
Даоуxи
Xиацун
Давуди
Ленгшуиxи
Шангчангбан
Кенгтоушан
Жангйиашан
Жонгянг
Беилуоше
Сонглинйи
Фужу
Фуутанг
Заолин
Лиушан
Йиангпинг
Фенгтоубан
Дунтоу
Даке
Чангшун
Далуоу
Ниупийи
Бачаилинг
Дажоуоу
Женxиаду
Xиаге
Кенгтоу
Цангпинг
Наншан
Далонгтоу
Уангникиан
Xиамеиxи
Xиxи
Лонгыикенг
Дакенг
Шанйи
Маопинг
Шаньао
Луодийиа
Йишанйиа
Xиагуи
Даланшан
Ниуланган
Кинцаийанг
Санше
Юанше
Xиайиа
Йиxиа
Xибиан
Банлингзи
Юандангxиа
Дапинг
Бангмен
Лиангфенгйие
Янгвеи
Xиабанянг
Xиайу
Уангцунянг
Xиалуо
Шанглуо
Шангйилинг
Йнгфенглинг
Лонгтоу
Xиазаоьан
Кенгкоу
Йиашенг
Юзитоу
Ченгкиутиан
Тиедингши
Xиангмулинг
Xиафенгкенг
Сонглинкенг
Шангянг
Шангшанянг
Наншан
Донгкенгтоу
Ниукенг
Шанлиноу
Цаийиашан
Пингдинг
Гаийанг
Йнкенг
Ченгшешан
Xиауангтупинг
Банлингу
Укин
Шангпингге
Дашан
Xиаонгкенг
Уангбанянг
Сукенг
Xиаоуxи
Янгтоу
Далонг
Гаопинг
Шангбан
Шантоу
Кенгли
Тианютанг
Уангшаxи
Шанглуоxи
Дакиу
Оубу
Xиаолуоxи
Шангянг
Чецун
Xиайанг
Цанггаи
Шанггуангкенг
Санбаилиао
Шангйингшан
Йитоу
Xиадинггаи
Вукенг
Донгйинг
Гуокенгтоу
Йинфенгкенг
Xиасанxи
Санфанг
Фуби
Жубан
Янгбулинг
Луxиайанг
Xиацун
Кенгкоу
Далеи
Кианянг
Убан
Шанжонгxин
Сибаокенг
Шипаи
Янгжонг
Xикенг
Xиаовен
Гаоюн
Донгянг
Xиайанг
Шангзаолинг
Xиачийуан
Шангчийуан
Донгли
Женгшан
Дайанг
Йитоу
Дианкенг
Йинкенг
Киуюбан
Xиангфу
Уакиао
Юанцуодинг
Xиаотаи
Гаофенгкиу
Лианчийанг
Венцуоянг
Вуцун
Гаоxинг
Денгбангкиао
Донгкенг
Xушан
Аншан
Дешан
Жонгченг
Уангша
Гежуянг
Донгпу
Пеилонг
Панче
Чуанши
Xиацуоди
Xиаодонгкенг
Уанглонг
Фуйинг
Оуянг
Янгмиан
Банлинг
Панкенг
Янгмиан
Оупу
Шангянг
Гаижу
Янгмиан
Вуянг
Ликенг
Киуди
Оупинг
Шенкоу
Шенлинг
Фуюпинг
Жуокенгли
Дежоу
Xиулинг
Гуойинг
Шангди
Xиади
Xиади
Упинг
Оуянг
Лиануашан
Xиешан
Xипинг
Венгцуокенг
Xиьан
Xиьан
Ане
Xиантоу
Кианпинг
Паийи
Ютиан
Лантиан
Гуикенг
Заода
Гукоу
Xукенгтоу
Кианцун
Вулинг
Кианцуокенг
Тангxи
Янгкенг
Фенгченг
Лингоу
Гуангйи
Лингдоу
Нанпингшан
Мианюан
Читоубан Фамучанг
Xудонгйинг
Пошуи
Донгбан
Xиадонгбан
Ченгкоу
Ченцуокенг
Xиаоуа
Жонгуа
Лингчуан
Санянг
Лингтоу
Шангxикоу
Тианжонг
Кианянг
Xиаоxибиан
Йиашан
Чишуийуан
Йиапинг
Чашан
Xиайан
Банлу
Шийанг
Шикенг
Вукенг
Уангченгйиа
Жипинг
Лиангxи
Йитоу
Юйинг
Жангди
Xипу
Гекенг
Дае
Кенгтоу
Шангцаи
Уангкенг
Гонгзикоу
Нанкенгтоу
Гуоцун
Шанкиан
Шангшанянг
Чилинг
Гаоуи
Зуцуоянг
Лудоубан
Дадебан
Xиаге
Жученпан
Линдонг
Жонгку
Ваику
Уаxи
Xиайанг
Шангянг
Лушан
Аойианг
Дагаибан
Оукенг
Донгкенг
Таишанки
Дадаошан
Шангуа
Баншан
Банлу
Шангкенгкоу
Ефенгпинг
Оуянг
Шангпинг
Оукенг
Оууа
Лушулин
Xиабан
Xиайанг
Зуцуо
Дамулун
НиутианянгРельеф:
Наншан Динг (1753 m)
Зийундонг Шан (1647 m)
Тианбао Ян (1604 m)
Тиандоу Шан (1588 m)
Даxиан Фенг (1553 m)
Ленгшуикенг Тоу (1548 m)
Киан Шан (1541 m)
Ниуйиао Шан (1405 m)
Чентоуки (1344 m)
Шуангбаигуи (1214 m)
Уангниан Шан (1100 m)
Ченгменйиа Шан (1007 m)
Уаидонг Шан (953 m)Гидрография:
Ваньан Шуику
Шангди Шуику
Янши Xи
Xинкиао Xи
Йиулонг Xи
Шуангянг Xи
Венчуан Xи
Гутиан Xи
Дицун Xи
Луойиа Xи
Луофанг Xи
Xиаотаи Xи
Нан Xи
Луоxи Е
Оу Xи
Жубан Xи
Вулинг Xи
Епинг Xи